šaltinėlis

šaltinėlis
šaltinė̃lis sm. (2), šaltynė̃lis (2) Antz, Ant žr. šaltimėlis: Šaltas rudenėlis, ateis šaltynė̃lis LTR(Ds). Šaltas šaltinẽlis, ateis rudenelis (d.) Švnč.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Apartamentai Šaltinėlis — (Нида,Литва) Категория отеля: Адрес: G.D.Kuverto g. 13a 6, LT 93122 Нида, Л …   Каталог отелей

  • tekėti — tekėti, tẽka, ėjo intr. KBII169, Š, Rtr, KŽ, DrskŽ; M 1. R, MŽ, N, DŽ judėti srove kuria kryptimi, bėgti (apie upę, šaltinį ir pan.): Teka vanduo upė[je] J. Upė tẽka K. Netoli upė tekėj[o] LzŽ. Vanduo srauniai tẽka NdŽ. Smarkiai, ramiai tekėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šaltas — šaltas, à adj. (3) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ, a (1); SD111,83,216, SD157, R, MŽ, Sut, I, N, M, L pršn. karštas, šiltas. 1. kuris žemos ar palyginti žemos temperatūros: Įbridau Lėvenin – dievuliau, kad [v]anduo šaltas! Kp. Skarytę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šaltinis — 1 šaltìnis sm. (2) K, Š; N, šaltinỹs (3b) Lb; N 1. JbL299,335, R, MŽ, Sut, KBII72, M, L, Rtr, J.Jabl, DŽ, LKAI180 181, KŽ iš žemės tekanti vandens versmė: Gilus, neišsemiamas, neišsenkamas šaltìnis NdŽ. Šaltìnis virsta (muša, verčia), bėga,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Стрюпас, Ромас — Связать? …   Википедия

  • Ромас Стрюпас — Romas Striupas Имя при рождении: Romas Striupas Дата рождения: 22 декабря 1886 (3 января 1887) Место рождения: Стяпоняй Дата смерти: 8 сентября 1934 Место смерти: Каунас Гражданство …   Википедия

  • Стрюпас — Стрюпас, Ромас Связать? Ромас Стрюпас Romas Striupas Имя при рождении …   Википедия

  • gilus — 1 gilùs, ì adj. (4) 1. toli einantis nuo paviršiaus į dugną, dubus: Gilùs ežers K. Nemunas labai gilus CII583. Jam buvo reikalingas platus ir gilus vanduo P.Cvir. Gilios raukšlės išvagojo kaktą S.Nėr. Sunkūs ir gilūs [Kaspijos] vandenys slepia …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gurlenti — gurlenti, ena, eno intr. čiurlenti: Ne per toli nuo trobelės gurlena vandens šaltinėlis rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaip — 1 kaĩp adv. 1. SD73, R kokiu būdu; kiek; koks (tiesiogiai klausiant): Kaĩp tu tai darai? K. Kaip tu galėjai atvykti? J.Jabl. | Kaip ilgai tu ten būsi? Skrd. Kaip brangi ta šluota? BsPI39. | Kaip tavo sveikata? Skr. O kaip šiandie oras? Ėr. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”